Regularizácia

Pojem regularizácia predstavuje proces alebo techniku, ktorá mení výslednú odpoveď na jednoduchšiu. Využíva sa najmä v štatistike a strojovom učení, pri nadmernom alebo nedostatočnom prispôsobovaní medelu počas tréningu. Toto môže spôsobovať zlé predpovedanie nových údajov. Rozdeluje sa na explicitnú a implicitnú regularizáciu. 

K explicitnej regularizácii dochádza pridaním výrazu k optimalizačnému problému. Cieľom je riadiť konkrétne aspekty riešenia. Bežne sa používa vtedy, keď sú optimalizačné problémy nedostatočne postavené. Výsledkom je ovplyvniť finálne optimálne riešenie a zabezpečiť jednoznačné výsledky.

Implickou regularizáciou sa rozumejú všetky ostatné formy regularizácie. Zahŕňa to napríkad příliš skoré zastavenie, použitie robustnej stratovej funkcie a vyradenie odľahlých hodnôt.

Hlavným zámerom regularizácie je zabezpečenie efektívnej generalizácie modelov na nové dáta a zamedzenie stavu nadmerného prispôsobenia. V tomto stave by sa príliš prispôsobili trénovacím dátam a prišli by o schopnosť správne predpovedať nové vzory.

 

Napíšte nám svoj dotaz

Máte problém tykajúci sa danej témy a potrebujete k nemu riešenie? 

Čím konkrétnejšie nám opíšete svoju situáciu alebo potrebu, tým efektívnejšie Vám budeme môcť pomôcť. Tešíme sa na Vašu správu!

Naplánujme si stretnutie

Vyplňte tento formulár a získajte 30-minútové stretnutie.

    Data Strategy Session

    To thrive with your data, your people, processes, and technology must all be data-focused. This may sound daunting, but we can help you get there. Sign up to meet with one of our analytics experts who will review your data struggles and help map out steps to achieve data-driven decision making.

    Fill out this form to get a 30-minute Data Strategy Session with one of our analytics experts.