Rozhodovací strom

Pod týmto pojmom rozumieme techniku z oblasti strojového učenia a rozhodovacieho modelovania. Cieľom rozhodovacích stromov je rozdeľovanie dát do skupín podľa rôznych atribútov. Pri ich predstave ich môžeme vnímať ako riadky v tabuľke, kde sú ich charakteristiky jednotlivé stĺpce. Keďže sú tieto stromy tvorené postupným rozhodovaním podľa znakov dát, umožňujú efektívne modelovanie rozhodovacích procesov. 

Dôvodov na uplatňovanie tejto techniky je mnoho. Jedným z hlavných, je jej schopnosť spracovať rôznorodé typy dát. Ide tiež o jednoduchú interpretatívnosť, identifikáciu kľúčových položiek alebo hľadanie zaujímavých aspektov prípadov.

Pri rozhodovacom strome predstavuje každý vrchol stromu test, na skúmanie konkrétneho atribútu. Vetvy predstavujú jedno z rozhodnutí a listy určujú konečnú triedu alebo hodnotu.

Napíšte nám svoj dotaz

Máte problém tykajúci sa danej témy a potrebujete k nemu riešenie? 

Čím konkrétnejšie nám opíšete svoju situáciu alebo potrebu, tým efektívnejšie Vám budeme môcť pomôcť. Tešíme sa na Vašu správu!

Naplánujme si stretnutie

Vyplňte tento formulár a získajte 30-minútové stretnutie.

    Data Strategy Session

    To thrive with your data, your people, processes, and technology must all be data-focused. This may sound daunting, but we can help you get there. Sign up to meet with one of our analytics experts who will review your data struggles and help map out steps to achieve data-driven decision making.

    Fill out this form to get a 30-minute Data Strategy Session with one of our analytics experts.