XML

XML je skratka pre Extensible Markup Language (rozšíriteľný značkovací jazyk). Ide o značkovací jazyk, ktorý nám umožňuje definovať a ukladať údaje spôsobom, ktorý je možné zdieľať. Okrem toho podporuje výmenu informácií medzi počítačovými systémami, ako sú webové stránky, databázy a aplikácie tretích strán.

Podobne ako v HTML, aj v XML zapisujeme značky, ale tu si ich definujeme podľa vlastných potrieb. XML umožňuje prenášať údaje spolu s ich opisom, čím sa zabráni strate integrity údajov. Počítačové programy, ako sú vyhľadávače, dokážu súbory XML triediť a kategorizovať efektívnejšie a presnejšie ako iné typy dokumentov. Na základe značiek XML môžu vyhľadávače presne kategorizovať obsah pre relevantné výsledky vyhľadávania. XML teda pomáha počítačom efektívnejšie interpretovať prirodzený jazyk.

Napíšte nám svoj dotaz

Máte problém tykajúci sa danej témy a potrebujete k nemu riešenie? 

Čím konkrétnejšie nám opíšete svoju situáciu alebo potrebu, tým efektívnejšie Vám budeme môcť pomôcť. Tešíme sa na Vašu správu!

Naplánujme si stretnutie

Vyplňte tento formulár a získajte 30-minútové stretnutie.

    Data Strategy Session

    To thrive with your data, your people, processes, and technology must all be data-focused. This may sound daunting, but we can help you get there. Sign up to meet with one of our analytics experts who will review your data struggles and help map out steps to achieve data-driven decision making.

    Fill out this form to get a 30-minute Data Strategy Session with one of our analytics experts.