Gaussianský proces

V teórii pravdepodobnosti a štatistike je Gaussov (alebo Gaussianský) proces stochastický proces(t. j. zbierka náhodných premenných indexovaných časom alebo priestorom). Používa sa aj v dátovej analytike a informatike, hlavne v rámci analýzy údajov a strojového učenia. Umožňuje modelovať náhodné procesy a ich usporiadanie do hierarchie.

Vďaka tomu vieme predpovedať určité veci na základe vstupných hodnôt. V rámci optimalizácie nám pomáha hľadať optimálne parametre algoritmov alebo riešení v prípadoch, keď cieľová funkcia nie je známa.

Napíšte nám svoj dotaz

Máte problém tykajúci sa danej témy a potrebujete k nemu riešenie? 

Čím konkrétnejšie nám opíšete svoju situáciu alebo potrebu, tým efektívnejšie Vám budeme môcť pomôcť. Tešíme sa na Vašu správu!

Naplánujme si stretnutie

Vyplňte tento formulár a získajte 30-minútové stretnutie.

    Data Strategy Session

    To thrive with your data, your people, processes, and technology must all be data-focused. This may sound daunting, but we can help you get there. Sign up to meet with one of our analytics experts who will review your data struggles and help map out steps to achieve data-driven decision making.

    Fill out this form to get a 30-minute Data Strategy Session with one of our analytics experts.