TensorFlow

TensorFlow je open source softvérom, vyvinutým spoločnosťou Google pre trénovanie rozličných modelov strojového učenia a umelú inteligenciu. Názov tohto nástroja je odvodený z dvoch pojmov, a to tensor, ktorý predstavuje dáta s charakterom viacrozmerných polí, reprezentujú tak vstupy a výstupy pre jednotlivé modely. Pojem flow označuje pohyb dát v modeloch strojového učenia v rámci procesu trénovania modelu. 

Účelom TensorFlowu je tak vytváranie a trénovanie modelov strojového učenia s použitým množstva úloh, ako napríklad klasifikácia obrázkov, generovanie a prekladanie textu, detekcia anomálií v dátach alebo regresie či zhlukovania (clustering). Výhodou je jeho flexibilita v zmysle tvorby jednoduchých aj komplexných modelov, využitie grafických kariet (GPU) pre zrýchlenie výpočtov alebo poskytuje vizualizáciu prostredníctvom grafov a rôzne analýzy pomáhajúce prispôsobiť modely.

Napíšte nám svoj dotaz

Máte problém tykajúci sa danej témy a potrebujete k nemu riešenie? 

Čím konkrétnejšie nám opíšete svoju situáciu alebo potrebu, tým efektívnejšie Vám budeme môcť pomôcť. Tešíme sa na Vašu správu!

Naplánujme si stretnutie

Vyplňte tento formulár a získajte 30-minútové stretnutie.

    Data Strategy Session

    To thrive with your data, your people, processes, and technology must all be data-focused. This may sound daunting, but we can help you get there. Sign up to meet with one of our analytics experts who will review your data struggles and help map out steps to achieve data-driven decision making.

    Fill out this form to get a 30-minute Data Strategy Session with one of our analytics experts.