Test set

Testovacia sada je podmnožinou trénovacej sady a používa sa na objektívne vyhodnotenie výstupného modelu po jeho trénovaní. Tieto dáta sú už izolované od trénovacej sady, aby sa zabezpečilo objektívne posúdenie schopnosti a funkčnosti modelu. V testovacej sade sa používajú také dáta, s ktorými nemal model skúsenosť počas trénovania, čím sa overí jeho schopnosť predikcie. Testovacia sada tak umožní identifikáciu prípadných problémov s pretrénovaním (overfitting) modelu, alebo jeho nedostatočnou schopnosťou generalizácie.

Napíšte nám svoj dotaz

Máte problém tykajúci sa danej témy a potrebujete k nemu riešenie? 

Čím konkrétnejšie nám opíšete svoju situáciu alebo potrebu, tým efektívnejšie Vám budeme môcť pomôcť. Tešíme sa na Vašu správu!

Naplánujme si stretnutie

Vyplňte tento formulár a získajte 30-minútové stretnutie.

    Data Strategy Session

    To thrive with your data, your people, processes, and technology must all be data-focused. This may sound daunting, but we can help you get there. Sign up to meet with one of our analytics experts who will review your data struggles and help map out steps to achieve data-driven decision making.

    Fill out this form to get a 30-minute Data Strategy Session with one of our analytics experts.