Training set

Trénovacie sady trénujú modely strojového učenia na predikciu alebo klasifikáciu v rámci takých dát, ktoré sú v danej sade známe, ale aj neznáme, teda budúce dáta. Trénovacia sada slúži na poskytovanie dát, na ktorých sa model učí, je preto kľúčovým elementom, nakoľko bude závisieť prispôsobenie fungovania modelu od vybraných dát a parametrov.

Pomocou trénovacej sady dokážeme model overiť a vyhodnotiť jeho výstupy a presnosť. Vďaka výsledkom trénovacej sady vieme model ďalej vylepšovať, no nesmieme zabúdať na relevantnosť dát, s ktorými v modeli pracujeme, pretože iba prostredníctvom nich bude model schopný správne predikovať. Zjednodušene povedané, trénovacie dáta učia model strojového učenia, ako má vyzerať očakávaný výstup.

Napíšte nám svoj dotaz

Máte problém tykajúci sa danej témy a potrebujete k nemu riešenie? 

Čím konkrétnejšie nám opíšete svoju situáciu alebo potrebu, tým efektívnejšie Vám budeme môcť pomôcť. Tešíme sa na Vašu správu!

Naplánujme si stretnutie

Vyplňte tento formulár a získajte 30-minútové stretnutie.

    Data Strategy Session

    To thrive with your data, your people, processes, and technology must all be data-focused. This may sound daunting, but we can help you get there. Sign up to meet with one of our analytics experts who will review your data struggles and help map out steps to achieve data-driven decision making.

    Fill out this form to get a 30-minute Data Strategy Session with one of our analytics experts.