Stochastický gradientný zostup

SGD alebo Stochastický gradientný zostup je algoritmus používaný v strojovom a hlbokom učení na nájdenie parametrov modelu,  ktoré najlepšie zodpovedajú predpovedaným a skutočným výstupom. Jeho hlavným cieľom je minimalizácia stratovosti a chybovosti siete. Využíva sa v oblasti trénovania strojového učenia pod dohľadom. 

SGD vyberá náhodné trénovacie vzorky na aktualizáciu váh, preto sa môže pokladať za náhodný. Výhodou je to vtedy, keď je dataset veľký, proteže nie vždy je využitý celý pre jednu etapu. Tento algoritmus je vhodný najmä pre situácie v ktorých sú dáta šírené alebo prichádzajúce postupne.

Napíšte nám svoj dotaz

Máte problém tykajúci sa danej témy a potrebujete k nemu riešenie? 

Čím konkrétnejšie nám opíšete svoju situáciu alebo potrebu, tým efektívnejšie Vám budeme môcť pomôcť. Tešíme sa na Vašu správu!

Naplánujme si stretnutie

Vyplňte tento formulár a získajte 30-minútové stretnutie.

    Data Strategy Session

    To thrive with your data, your people, processes, and technology must all be data-focused. This may sound daunting, but we can help you get there. Sign up to meet with one of our analytics experts who will review your data struggles and help map out steps to achieve data-driven decision making.

    Fill out this form to get a 30-minute Data Strategy Session with one of our analytics experts.