Supervizované učenie

Supervizované učenie predstavuje formu strojového učenia. Algoritmus trénuje na základe vstupných a príslušných výstupných dát. Využíva sa na riešenie problémov, pri ktorých máme prístup k výstupným hodnotám dát. Problémy sa následne delia do dvoch skupín na základe žiadaného výstupu. Ide o regresiu a klasifikáciu.

Pri regresii sa model usiluje urobiť konkrétny odhad výstupnej hodnoty. Ide napríklad o odhad veku osoby podľa fotografie alebo predpovedanie budúcich tržieb na základe histórie predaja.

V prípade klasifikácie musí model roztriediť vstupné dáta do predom definovaných skupín.

Napíšte nám svoj dotaz

Máte problém tykajúci sa danej témy a potrebujete k nemu riešenie? 

Čím konkrétnejšie nám opíšete svoju situáciu alebo potrebu, tým efektívnejšie Vám budeme môcť pomôcť. Tešíme sa na Vašu správu!

Naplánujme si stretnutie

Vyplňte tento formulár a získajte 30-minútové stretnutie.

    Data Strategy Session

    To thrive with your data, your people, processes, and technology must all be data-focused. This may sound daunting, but we can help you get there. Sign up to meet with one of our analytics experts who will review your data struggles and help map out steps to achieve data-driven decision making.

    Fill out this form to get a 30-minute Data Strategy Session with one of our analytics experts.