Scikit-learn

Scikit-learn predstavuje bezplatnú softvérovú knižnicu pre programovací jazyk Python. Zameriava sa najmä na nástroje strojového učenia zahrňujúc matematické, štatistické a univerzálne algoritmy. Jeho dôležitosť sa prejavuje v rôznych typoch vývoja algoritmov pre strojové učenie a iné podobné technológie. Scikit-learn disponuje širokým spektrom implementovaných algoritmov a funkcií. Ide napríklad o podporu pre spracovanie dát, výber a analýzu vlastností, predspracovanie dát, vyhodnocovanie modelov a mnoho ďalších nástrojov z oblasti práci so strojovým učením.

Napíšte nám svoj dotaz

Máte problém tykajúci sa danej témy a potrebujete k nemu riešenie? 

Čím konkrétnejšie nám opíšete svoju situáciu alebo potrebu, tým efektívnejšie Vám budeme môcť pomôcť. Tešíme sa na Vašu správu!

Naplánujme si stretnutie

Vyplňte tento formulár a získajte 30-minútové stretnutie.

    Data Strategy Session

    To thrive with your data, your people, processes, and technology must all be data-focused. This may sound daunting, but we can help you get there. Sign up to meet with one of our analytics experts who will review your data struggles and help map out steps to achieve data-driven decision making.

    Fill out this form to get a 30-minute Data Strategy Session with one of our analytics experts.